17.10.06

51 - Intern onderzoek Libanonoorlog

Conclusie intern onderzoek: (Bron: Elsevier)

Legerleiding Israël faalde in Libanon-oorlog

Door onze correspondent
Tel Aviv, 17 okt.


Zowel de leiding van de marine als van de landstrijdkrachten heeft „ernstig gefaald" tijdens de oorlog met de shi’itische beweging Hezbollah. Dat blijkt uit de voorlopige onderzoeken van het leger en de marine.


en verder


Toen op 14 juli een Israëlisch oorlogsschip voor de kust van Libanon door Hezbollah werd beschoten, zat nagenoeg de voltallige bemanning in de mess aan het vrijdagse sabbat-diner in plaats van op haar post en waren de anti-raket-raketsystemen uitgeschakeld.

Dat concludeert een panel marineofficieren in het onderzoek naar „een van de grootste fouten” in de oorlog van Israël tegen de shi’itische beweging Hezbollah in Libanon. Het feit dat Hezbollah beschikte over kruisraketten van Chinese makelij waarmee ze een Israëlisch marinefregat kon raken, maakte duidelijk dat Hezbollah een geduchte tegenstander was.

Bij de beschieting kwamen vier Israëliërs om het leven, maar volgens het panel had het weinig gescheeld of het hele schip met tachtig opvarenden was vergaan. Het fregat voer te dicht bij de kust zonder dat alle anti-raket-raketsystemen waren ingeschakeld. In plaats van op hun aanvalsposities zat de bemanning aan tafel. Commandant en marineleiding zeggen niet afdoende te zijn gewaarschuwd, een argument dat de onderzoekers aantoonbaar hebben ontkracht.

In de voorlopige conclusies van intern onderzoek naar het functioneren van infanterie-eenheden in Zuid-Libanon wordt ook scherpe kritiek geuit. De leider van dit onderzoek naar het functioneren van Divisie 91, reserve-generaal-majoor Yorham Yair, is tot de slotsom gekomen dat de hoogste legerleiding de oorlog voerde zonder „duidelijk gedefinieerde doelen” en heeft verzuimd „heldere doelen voor missies” te formuleren. Er werd verder „zonder samenhang” gevochten, eenheden werden voortdurend gewisseld. Ook het persoonlijk functioneren van commandanten wordt door Yair aan de kaak gesteld. De meeste brigadecommandanten bleven, zo constateerde hij, in hun schuilkelders in het noorden van Israël en trokken niet samen met hun eenheden Libanon binnen.

Ouders van omgekomen soldaten van de Golani en Givati-bataljons, die tot Divisie 91 behoorden, hebben woedend gereageerd op de eerste resultaten van de onderzoeken. „Mijn zoon is voor niets gestorven”, zei een van hen tijdens tv-interview. Zij hebben inmiddels het aftreden geëist van de chef-staf van het leger, generaal-majoor Halutz.

50 - A TERRIBLE LIE

Ach, ik kan het niet laten. Dit interessant artikel wil ik u graag laten lezen.


A terrible lie
Emanuel A. Winston, Mid East Analyst & Commentator September 28, 2006

The descendants of Ishmael, through Mohammed, have been taught a terrible lie. They choose to ignore the fact that Ishmael was the half brother of Isaac, through Abraham. In this great lie, therefore, those who interpreted the writings of Mohammed, expanded on the story that, like Cain, the Muslims of the future were destined to kill their half-brothers out of Abraham. Through the centuries, this lie was further embellished well beyond teaching Muslims to murder their half-brothers (and sisters). The LIE was to induce Muslims to believe that by murdering their brother Jews through Abraham, that they would gain a glorious life-after-death.

Is this then what G-d expected of Cain when he too murdered his brother in a fit of jealousy? G-d marked Cain with a curse. Is this what the Mullahs wanted for the Muslim people - a permanent banishment from heaven?

But, the Mullahs told the people: "Kill and you will be rewarded in the heaven we will describe for you". Thus they appealed to the lower, base instincts of Muslims, that by murdering their brother, they would have great sexual pleasures denied to them on earth by those same Mullahs.

Virgins, sweets of the most choice. That which were denied to them by the Mullahs, would be available in rivers of wine and honey. All they had to do was murder their brothers through Abraham and Ishmael. if they killed themself while killing Jews, they would be holy martyrs and ascend to Muslim Paradise to sit next to Mohammed in Allah’s Courtyards.

What the Mullahs could not tell the Muslim people was that murder on earth - for any reason - brings a terrible curse. That instead of virgins and rivers of honey, wine and the sweets they were promised, would be a terrible darkness for the murder of his brother. They would have no glorious Heaven but a Hell of indescribable pain.

Around the world "Madrassahs" ("Wahhabi" Strict Muslim schools) were established to warp young minds, teaching them first to hate and then the benefits of murder/suicide while omitting that Heaven is not their destiny.

Year after year more lies were piled upon the earlier lies. Even the Mullahs could no longer tell the difference. Where in the tales of history was Ishmael’s half brother, Isaac, taught to kill their brothers and sisters who were the people of Ishmael.

G-d’s only allowance to kill, were those tribes who practiced human sacrifice to pagan gods, invented by the local priest cults. Here, too, it was the priest cults who benefitted the most as the people gave them the best foods, the greatest honors and always the young virgins. The priest became the interpreters of Allah’s will, despite their never having seen him. Abraham, the father of two peoples did speak with G-d and there were no instructions for the sons to kill each other. In fact, the main reason Abraham had to send Ishmael and his mother Hagar away was that Sarah saw Ishmael "playing" with Isaac but, when she saw Ishmael acting aggressively and threateningly toward Isaac. It seems clear that this was probably because he was jealous of Abraham’s intention to make Isaac his first and the son to father the coming descendant generations.

The "Tanach" (Bible) says that G-d tells Abraham that "through his son Isaac will offspring be considered yours. G-d also tells Abraham that also through the son of the slave-woman (Ishmael) wilI I make into a nation for he is your offspring." (1)

As the years passed, Mohammed made his appearance in the seventh century as a man of war who set out to convert others to Islam by the sword because the Koran mandates them to do so in order to create a global Caliphate where Islam dominates the world. After a time of conquest, Mohammed died in 632 C.E. many wished to be considered the heir and leader of Islam. Many created their own mystical interpretations of the Koran and various "Hadith" (Oral teachings).

Thus began a race to invent the most creative interpretations of the Koran’s meanings and become Mohammed’s natural heir. The ignorant masses loved the magic of the stories. The best, of course, was the promise of life-after-death but, only if they followed the fable of the last Mullah to teach what he believed.

But, the people liked the fable of getting in Allah’s heaven everything they wanted but were denied on earth.

All they had to do was, like Cain, kill their brother. Instead of a curse they would enjoy plenty. The young - how their eyes grew big after being told when they killed their brother, they would be honored, both in life and death as heroic warriors.

The Mullahs appealed to the worst instincts of men. They promised life-after-death, a life of glorious rewards. They promised immortality which not only removed the fear of death but made death by their murdering their brother to be desirable. How the young rush with open arms to greet death, especially if they could bring the head of their half-brother as an offering, a human sacrifice, to the Allah created by the Mullahs and Ayatollahs.

Was this the G-d of Abraham or was this Zin, the Moon god of the Mullahs, named Allah who wanted to rule the world but needed and obedient army of believers.

What happened to the G-d of Abraham? Would he have approved of another killing of brother by brother? This major error was ignored by the Mullahs, even though they later claimed that Abraham was born a Muslim.

Let this true story be published in Arabic and spread across the world of Islam. The Mullahs will ferociously deny that murder is wrong. They will quote their own writings to prove that Ishmael, the son of Abraham, would approve of killing his half-brother Isaac and all the generations that followed him. The Muslims will rage because it will pose the question: Can one kill his half brother or sister, plunder their belongings, loot - and then expect to be made immortal in the courtyards of Allah.--------------------------------------------------------------------------------

1. "Genesis 22.." Rosh Hashanah Machsor (Prayer book) The Complete ArtScroll Machsor by Rabbi Nosson Scherman Mesorah Publications, Inc. Brooklyn, NY 1985 pp. 405 & 406

13.10.06

49 - Verkiezingen

Nu de verkiezingen alweer bijna een week achter de rug zijn en de resultaten in Antwerpen teleurstellend waren, moet mij toch iets van het hart. Hoe kan men als joodse Antwerpenaar voor Sp.a stemmen???
Op een partij die alle anti-Israël organisaties steunt, waar de achterban samen betoogt met pro-Palestijnse groeperingen, samen met moslims die met van haat vertrokken gezichten roepen dat Israël van de kaart moet worden geveegd?
Betogingen waarin werd geroepen "Jihad, jihad alle joden.... " 't Ja u weet wel, ik kan het niet eens schrijven...

Heeft men vergeten dat Sp.a leden affiches voor het raam hadden hangen die opriepen om Israël te boycotten? Weet dan niemand wat die rode lieverdjes zeggen over de Antwerpse joden wanneer ze denken vrijuit te mogen praten omdat ze weten dat je rechts bent??
Gruwelijke en onbeschofte uitspraken en ze schrikken zich een aap wanneer ik tegen hen uitval, want dat hadden ze uiteraard niet verwacht. Volgens de mythe zitten de racisten bij rechts... dus daar moet je dan toch eens je hart kunnen luchten??

Maar het strafste is wel dat joden volmachten hebben gegeven aan moslims en ervan uitgaan dat die moslims op hun kandidaat zouden stemmen. Dit is nog erger dan het linkse naïvisme, het is gewoon onbegrijpelijk.

Ik ben zelf al heel wat keren op samenkomsten geweest van moslims. Eerst uit nieuwsgierigheid, daarna om gesprekken aan te gaan waaruit ik wou opmaken in hoeverre de integratie invloed heeft op bepaalde meningen.

Ik was soms aangenaam verrast over bepaalde politieke standpunten, zeker wanneer ik hoorde dat er niemand van mijn gesprekspartners achter de visie van Jahjah stond.
Maar hoe aangenaam verrast ik ook was tijdens het begin van die gesprekken, viel mijn hoop op een vreedzame coëxistentie met moslims in duigen wanneer het over joden ging.

Zelfs de meest geïntegreerde Marokkaan (derde generatie) begon mij een verhaal te vertellen over de meest gruwelijke dingen die joden zouden doen. Dat ging van de kleinste onnozelheid tot het opeten van baby's en brood bakken met mensenbloed. Ik kon gewoon mijn oren niet geloven over zoveel onzin, bijgeloof en ronduit gevaarlijke domheid. Urenlang heb ik met hen gepraat, geprobeerd om hun te laten inzien dat dit je reinste onzin was...

Maar ik geef het op. Net als mijn Israëlische vriendin het nu bijna twee jaar geleden al heeft opgegeven en uit veiligheidoverwegingen verhuisde naar een verre uithoek in België. De website waar we samen aan werkten is er nog als stille getuige... http://gipsy20010.tripod.com/saliencevoices/index.html

Gedaan met de dreigementen, scheldwoorden en de doodsbedreigingen.

Vanaf nu schrijf ik hier over andere dingen...