11.3.08

80 -Arabische landen boycotten Parijse boekenbeurs

De Israëlische president Shimon Peres is maandag in Frankrijk aangekomen. Hij werd er uitgenodigd om de boekenbeurs in Parijs, die donderdag van start gaat, in te huldigen.

VerschillendeArabische landen en moslims boycotten het cultureel evenement. Er zijn hoge veiligheidsmaatregelen getroffen om het evenement alsnog te latendoorgaan.

De boycot is het gevolg van de heroplevende spanning in het Midden-Oosten. Een veertiental Israëlische schrijvers, onder wie belangrijke figuren -als David Grossman, Amos Oz en Avraham B. Yehoshua,worden verwacht op de boekenbeurs om het 60-jarige bestaan van deIsraëlische staat te vieren. Die uitnodiging zette kwaad bloed bij verschillende Arabische landen en moslims. Zo hebben Libanon, Iran, Saoedi-Arabië, maar ook de Unie van Palestijnse schrijvers, Algerijnse, Marokkaanse en Egyptische redacteursopgeroepen om de boekenbeurs te boycotten. "Iedereen die de boekenbeurs boycot, is niet tegen het Israëlischbeleid maar tegen het bestaan van de staat," zegt de schrijver Amos

Oz./.SMU/SER/MAE

1.3.08

79 - Derde Wereldoorlog

Volgens de Franse socioloog Guillaume Faye staat Europa aan de rand van de derde wereldoorlog.

De recente rellen in Frankrijk zijn niet meer dan een voorsmaakje, een opwarmer. Het wordt een etnische burgeroorlog, waarvan het front van Europa over het Midden-Oosten tot Azië zal reiken.
Frankrijk en België liggen in het brandpunt.

Dat is in een notendop de onheilspellende boodschap van een interview in Menzo. Faye voorspelt een bloedige cocktail van stadsguerrilla, razzia's, terrorisme en zelfs verwoestende nucleaire aanslagen. Vroeger werden de waarschuwingen van Faye weggewuifd , maar sinds de rellen wordt er met aandacht naar hem geluisterd. Hoe zeker is Faye van zijn catastrofe-scenario? "Net zo zeker als van het feit dat iemand die spookrijdt op de autosnelweg vroeg of laat een frontale botsing zal hebben. Het exacte moment is moeilijk te voorspellen, maar dat het gebeurt is zeker."

Het verhaal dat de Franse rellen het gevolg zouden zijn van sociaal-economische kansarmoede of maatschappelijke uitsluiting wordt door Faye weggelachen. "Immigranten krijgen ruime steun en hulp. Ik zou zelfs durven zeggen dat een clandestiene immigrant vandaag medisch beter beschermd is dan een autochtoon. De Polen, Italianen, Portugezen en Spanjaarden die in de jaren dertig en veertig naar Frankrijk kwamen, werden niet geholpen, in geen enkel opzicht. Nochtans zijn daar nooit rellen mee geweest. Immigranten zijn nog nooit zoveel geholpen als vandaag de dag."

Faye steekt niet onder stoelen of banken dat de massieve aanwezigheid van de islam een "enorm probleem" is, net als de "onmogelijkheid om grote groepen nieuwkomers op een fatsoenlijke manier te integreren". En misschien doet al die hulp van de overheid er ook geen goed aan.

"Het is iets wat eigen is aan de Maghrebijnse en islamitische denkwijze, een buitengewoon eigenaardig sentiment, maar men moet er wel rekening mee houden. Men veracht degene door wie men geholpen wordt, want door hen te helpen verneder je ze eigenlijk, in hun denkwijze. Hoe meer je ze betuttelt, hoe erger de reactie zal zijn."
Het is misschien een wijze les voor de politiek, niet alleen in Frankrijk, maar ook bij ons. Mensen die al last hebben van 'islamofobie' of gewoon slaapproblemen kunnen het interview beter niet lezen. Maar voor wie wil weten wat er mogelijk op ons afkomt, zetten we de belangrijkste uitspraken van Faye even op een rijtje.

DE DERDE WERELDOORLOG VOLGENS GUILLAUME FAYE

Integratie is gedoemd te mislukken "Generaal De Gaulle zei: om een Kir te maken heb je witte wijn en Cassis nodig. Als je er teveel Cassis bijvoegt is het geen Kir meer. Wat hij bedoelde is: je kunt slechts beperkte groepen integreren." "Op dit ogenblik vormen niet-Franse bevolkingsgroepen in Seine-Saint-Denis en andere plaatsen in Ile de Franse, maar ook in Roubaix en vele andere grote steden in Frankrijk, de meerderheid. En meerderheidsgroepen kun je niet integreren."

Etnische burgeroorlog

"Deze evolutie zal er finaal toe leiden dat de verzorgingsstaat in elkaar klapt." "De rellen die we nu meegemaakt hebben, zijn maar de prelude van een echte catastrofe die naar mijn gevoel rond 2010 zal losbarsten. De Canadese Wright-foundation in Vancouver heeft de datum waarop etnische conflicten uitbreken die de vorm van een burgeroorlog zullen aannemen, voorspeld in de vork 2007-2010.
" Het discriminatie-verhaal is een mythe "

Altijd gaat men de oorzaken in het sociaal-economische zoeken. Dat is niet alleen een marxistische manier van denken maar vooral: ze klopt niet." "Het is grote onzin om te beweren dat de allochtonen in de banlieues aan hun lot worden overgelaten. Het omgekeerde is waar. Clichy-sous-Bois, waar de rellen zijn begonnen, krijgt op zijn eentje bijna de helft van de gelden die bedoeld zijn om 'moeilijke' steden te helpen. Ik heb stellig de indruk dat de aanstokers van de rellen gewoon op een aanleiding wachtten, die ze dan vonden in de dood van twee allochtonen die in een elektriciteitscabine waren gekropen."

100.000 euro per migrant
"Economist en professor Loland, ooit winnaar van de Franse prijs economie en een uiterst betrouwbare bron, meent dat de kost van alles wat direct of indirect met immigratie te maken heeft op 36 miljard euro (!) per jaar (!) moet geschat worden. Dat is 80% van het deficit (tekort) van de Franse staat, of 13,5% van de jaarlijkse uitgaven of 3,5 keer het gat in de sociale zekerheid.
Let wel, het is niet Le Pen die dat zegt, maar een gerespecteerd wetenschapper.
Hij schat de kost van elke migrant die de grens oversteekt op 100.000 euro."

Islamitische veroveringstocht
"Het gaat (bij de rellen) volgens mij veel meer om een revolte dan om criminelen die hun wijk politievrij willen houden. Men zou dus moeten weten waarom men precies heeft gerevolteerd."

Menzo: De Unie van Islamitische Organisaties heeft het geweld wel veroordeeld.
"Men vergeet dikwijls dat de islam in wezen een hypocriete godsdienst is. In de koran staat dat men onder bepaalde omstandigheden mag liegen, bijvoorbeeld als je je in een zwakke positie bevindt, of als je de zaak van de islam ermee vooruithelpt. Ik acht het dus niet uitgesloten dat men zich naar de buitenwereld distantieert, maar intern aanspoort. Dat heeft ook Dominique De Villepin gezegd overigens.
Het gaat hier natuurlijk niet over alle imams of de islam als geheel, maar zeker is dat er zijn die bezig zijn met een veroveringstocht de Dar-Al-Harb."

Drie stadia
"In de islam telt men drie stadia: de Dar-Al-Suhl, de nog niet veroverde gebieden. De Dar-Al-Harb, dat is het stadium van de verovering. En de Dar-Al-Islam, het moment waarop de niet-gelovigen onderworpen zijn.
In Egypte verschijnt elk jaar een islamitisch woordenboek. In de editie van dit jaar zijn Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk aangeduid als gebieden die in het stadium van de Dar-Al-Harb zijn.
Dat is de situatie waarin we ons bevinden."

Veelbetekenend
"Het is voor het eerst dat er openbare gebouwen in brand zijn gestoken: politiekantoren, scholen enzomeer. Dat wordt geminimaliseerd maar het is zeer betekenisvol."
Ongecontroleerde immigratie loopt fout af "Eén van de oorzaken is ongetwijfeld dat we ongebreidelde en ongecontroleerde immigratie toelaten." "Hoe kun je verwachten dat dat goed gaat? Zelfs met de gigantische hoeveelheid middelen en mensen die de staat investeert onder de vorm van toelagen, medische verzorging, onderwijs, speciale programma's en noem maar op kun je dat niet verwachten." "Japan is net zo rijk als wij, maar telt bijzonder weinig immigranten. In Japan hoef je dan ook niet te rekenen op ook maar enige tegemoetkoming. In Frankrijk daarentegen zal binnen tien jaar het aantal jongeren van allochtone herkomst verdubbeld zijn.

Integratie helpt dan niet meer.
De politieke klasse geeft er zich hoegenaamd geen rekenschap van dat dit uitmondt in een catastrofe." "Een Braziliaan is geen Rus. Alleen politici schijnen dat niet te weten."
Criminaliteit en de oorzaken Van 1989 tot 1998 steeg de criminaliteit door minderjarigen met 176% en het aantal veroordelingen is van 1994 tot 1998 verdriedubbeld tot 45.000.
Volgens Faye ligt de oorzaak niet bij werkloosheid of laksheid van de ouders. "Er zijn twee oorzaken die er samen voor zorgen dat de criminaliteit stijgt. De eerste is de sociale heterogeniteit. Alle landen met een heterogeen samengestelde bevolking hebben last van criminaliteit. De twee landen met de laagste criminaliteitscijfers ter wereld zijn tevens de landen met de meest homogene bevolkingsgroepen: Japan en Costa Rica. Aristoteles zei al dat een maatschappij maar democratisch en harmonieus kan zijn als ze homogeen is. Zoniet wordt het een tirannie."
"De tweede oorzaak is de laksheid van het apparaat dat de orde moet handhaven: politie en justitie.
In Tunesië is er een huizenhoge werkloosheid maar de criminaliteit is er bijzonder laag, omdat politie en justitie hard optreden.
In Saoedi-Arabië kunt u zonder problemen uw autosleutels en uw portefeuille op het dak van uw auto laten liggen, want wie het in zijn hoofd haalt om uw portefeuille en auto te stelen , riskeert zijn hand kwijt te geraken.
Hier echter staan de allochtonen tegenover een staat die, sedert de revolte van (mei) 1968, alle repressie afwijst."

Criminaliteit als financiering van de heilige oorlog.

77 - Ike new it.

BEEN AROUND BEFORE, BUT…

It is a matter of history that when Supreme Commander of the Allied Forces, General Dwight Eisenhower, found the victims of the death camps he ordered all possible photographs to be taken, and for the German people from surrounding villages to be ushered through the camps and even made to bury the dead.
He did this because he said in words to this effect: "Get it all on record now - get the films - get the witnesses - because somewhere down the track of history some bastard will get up and say that this never happened"

"All that is necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing." Edmund Burke

In Memorial

This week, the UK removed The Holocaust from its school curriculum because it "offended" the Muslim population which claims it never occurred. This is a frightening portent of the fear that is gripping the world and how easily each country is giving into it.
It is now more than 60 years after the Second World War in Europe ended.

This is an e-mail being sent as a memorial chain, in memory of the
6 million Jews,
20 million Russians,
10 million Christians
and 1,900 Catholic priests
who were murdered, massacred, raped, burned, starved and humiliated while the German and Russian peoples looking the other way!

Now, more than ever, with Iran, among others, claiming the Holocaust to be "a myth," it is imperative to make sure the world never forgets.

This e-mail send to me and was intended to reach 40 million people worldwide!

Be a link in the memorial chain and help distribute this around the world.

How many years will it be before the attack on the World Trade Center "never happened" because it offends some muslim in the U.S. ??????